ارسال شده توسط safavi

مزایای هوشمندسازی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت ساختمان

با اینکه پیاده‌سازی سیستم مدیریت ساختمان سبب افزایش هزینه‌های ساخت ساختمان می‌شود، میزان صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری ساختمان ناشی از اجرای این سیستم، می‌تواند در مدتی کوتاه هزینه‌های اولیه را…

ساختمان‌های هوشمند و سیستم مدیریت ساختمان

تعریف ساختمان هوشمند ساختمان هوشمند، ساختمانی است که کلیه‌ی اجزای داخلی آن، به واسطه‌ای یکپارچه و با منطقی سازگار با محیط، در تعامل با یکدیگرند. به بیان دیگر، طراحان ساختمان‌های…
فهرست
انتخاب واحد پول